Back

Dąbrowski, Mariusz

Mariusz Dąbrowski

1.Dąbrowski M, Nowakowski A.: Long-term efficacy of insulin glargine in adult type 1 diabetic patients not controlled on previous treatment. Diabet Dośw Klin 2007; 7: 161-167
2.Dąbrowski M.: Cukrzyca a nowotwory (Diabetes and cancer). Diabet Prakt 2010; 11: 54–63 (article in Polish)
3.Dąbrowski M.: Zastosowanie wildagliptyny w terapii trójlekowej u pacjentów nieskutecznie leczonych dwoma doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi (Vildagliptin use in a triple oral therapy in patients not effectively treated with two oral antihyperglycemic agents). Diabet Prakt 2010; 11: 153–159. (article in Polish)
4.Dąbrowski M, Mielnik-Niedzielska G, Nowakowski A: The auditory organ involvement in type 1 diabetes mellitus. Endokrynol Pol 2011; 62: 138-144
5.Augustyn K, Dąbrowski M, Mielnik-Niedzielska G.: Ocena zmian w czynności narządu słuchu u chorych na cukrzycę typu 1 (Assessment of progression of functional changes in hearing organ in type 1 diabetes mellitus patients). Otorynolaryngol – Przegl klin 2011; 10: 36-41 (article in Polish)
6.Dąbrowski M. Rak trzustki u chorego na cukrzycę typu 2 leczonego trzema lekami doustnymi, w tym inhibitorem dipeptydylopeptydazy IV (Pancreatic cancer in type 2 diabetic patient treated with 3 oral agents including dipeptidil-peptidase-IV inhibitor). Diabet Klin. 2012; 1: 12–16. (case report - article in Polish)
7.Pīrāgs V., El Damassy H., Dąbrowski M., Sait Gönen M., Račická E., Martinka E., Giaconia J., Stefanski A. on behalf of the B001 study investigators. Low risk of severe hypoglycaemia in patients with type 2 diabetes mellitus starting insulin therapy with premixed insulin analogues BID in outpatient settings. Int J Clin Pract 2012; 66: 1033-1051.
8.Dabrowski M. Diabetes and hearing dysfunction: Under-recognized complication of diabetes?. North Am J Med Sci 2013; 5: 66-67. (commentary)
9.Dąbrowski M. Glycated hemoglobin, diabetes treatment and cancer risk in type 2 diabetes. A case-control study. Ann Agricult Environment Med 2013; 20: 116-121.
10.Dąbrowski M., Mielnik-Niedzielska G., Nowakowski A. The impact of different modifiable factors on hearing function in type 1 and type 2 diabetic subjects. A preliminary study. Ann Agricult Environment Med 2013; 20: 773-778.
11.Dąbrowski M. Inhibitor DPP-4 jako terapia dodana w niewyrównanej cukrzycy typu 2 leczonej wielokrotnymi wstrzyknięciami insuliny (DPP-4 inhibitor as add-on therapy in uncontrolled type 2 diabetes treated with multiple insulin injections). Diabet Klin. 2014; 3: 125–130. (article in Polish)
12.Dąbrowski M. Cukrzyca i nowotwory (Diabetes and cancer). (in) Czupryniak L. (red) Diabetologia – kompendium. Wydawnictwo Medyczne Termedia, Poznań 2014. 408-421. (a chapter in a textbook of diabetes, in Polish)
13.Dąbrowski M. The outcome of care in people with type 1 diabetes after switching to insulin glargine-based regimens in a real-life setting: a long-term observational study. Int J Clin Pract 2014; 68: 1020-1028.